Dzień Edukacji Narodowej

Z uwagi na to, że Dzień Edukacji Narodowej w bieżącym roku przypada w sobotę, szkolne obchody tego święta rozpoczęliśmy wcześniej.

1

W sali konsumpcyjnej obiektu przy ul. Konopnickiej zebrali się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Na początku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli zebranym najlepsze życzenia, później wręczyli każdej osobie, poczynając od dyrektora, drobne upominki. Następnie głos zabrał dyrektor Andrzej Zdrojewski, który również życzył nauczycielom i pracownikom obsługi sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy i pomyślności w życiu osobistym. Później wręczył także wybranym osobom Nagrody Dyrektora Szkoły. Byli to następujący pedagodzy: A. Gołembiewska-Lewandowska, D. Lemanowicz, A. Andrzejewska, K. Jankowski, M. Moraczewski, M. Muraczewska, E. Woźniak, a także  pracownicy obsługi: J. Bartkowiak, A. Białkowska, B. Cieszykowski, A. Gdańska, J. Jóźwiak, K. Jóźwiak, B. Rzepecka, J. Sinczewska, P. Stachniuk, K. Żegocka. Świąteczne spotkanie odbywało się przy kawie i słodkich wypiekach. Natomiast w dniu 16 października, dzięki uprzejmości Burmistrza Kowala Eugeniusza Gołembiewskiego, nauczyciele, pracownicy, emeryci oraz przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły wezmą udział w uroczystym koncercie „Wspomnienie Mistrza” solisty Teatru Muzycznego w Łodzi Marcina Jajkiewicza, który zaprezentuje wielkie przeboje Zbigniewa Wodeckiego.

Autor: A. Ciechalski

Wicedyrektor

10 października 2023 roku

ZSCKR Kowal

Dzień Edukacji Narodowej