Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa szkoła II stopnia - szkoła zaoczna

Kwalifikacje w zawodzie

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zostań uczniem naszej szkoły.