Branżowa szkoła II stopnia - szkoła zaoczna

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

symbol cyfrowy zawodu: 311515

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zostań uczniem naszej szkoły.