Szkolenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Kowalu, zaprosił naszych uczniów do wzięcia udziału w szkoleniu „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

1

Jego celem było odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące poprawę gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Uczestnikami szkolenia, oprócz uczniów, byli rolnicy. Na szkoleniu omawiane zostały następujące tematy: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa; Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy; Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody oraz Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Autor: Krzysztof Jankowski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

31 stycznia 2024 roku

ZSCKR w Kowalu

Szkolenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne