Wyjazd na krajowe dni pola Sielinko

W dniu 5 czerwca 2023 r. 15 uczniów naszej szkoły z klas I, II i III Technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki brało udział w Krajowych Dniach Pola Sielinko.

1

Był to trzeci dzień wystawy poświęcony młodzieży szkół rolniczych z całej Polski zwany Dniem Młodego Rolnika. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach polowych poświęconych nowoczesnemu rolnictwu, doradztwu rolniczemu i energii odnawialnej dla rolnictwa. Podczas wystawy mogliśmy obejrzeć również pokazy polowe, pokazy zwierząt, w praktyce przekonać się, jak wygląda nowoczesne rolnictwo. Bardzo ważnym wydarzeniem było spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Bartosikiem. W czasie zwiedzania uczniowie otrzymali wiele gadżetów, mogli konsumować wyroby gastronomiczne sporządzane na miejscu, soki ze świeżo wyciskanych owoców. Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w różnego rodzaju pokazach, wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki

Autor: Jerzy Śpibida

Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

07 czerwca 2023 roku

ZSCKR Kowal

Wyjazd na krajowe dni pola Sielinko