W dniu 20 grudnia 2022 r. odbyła się uroczysta Wigilia dla pracowników naszej szkoły. Wszystkich zebranych w sali konferencyjnej nowego budynku przy ulicy Konopnickiej nauczycieli, pracowników i emerytów powitał dyrektor Andrzej Zdrojewski. Zanim rozpoczęła się uroczysta Wigilia, zostały wręczone wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymali je: pp.: Alicja Gołembiewska-Lewandowska, Elżbieta Woźniak, Krzysztof Jankowski i Krzysztof Moraczewski. Następnie odpowiedni fragment Ewangelii, traktujący o narodzeniu Jezusa, przeczytał ks. prefekt Sebastian Szkop. Później wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne złożył dyr. A. Zdrojewski. Szkolne spotkanie opłatkowe przebiegło w serdecznej i ciepłej atmosferze.