Uroczyste pożegnanie maturzystów

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna…”

Jan Twardowski

W miniony piątek 26.04.2024 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy piątej kształcącej się w zawodzie Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a także słuchaczy klasy II Branżowej Szkoły II stopnia, którzy oficjalnie stali się absolwentami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

maturzyści 2024

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Andrzeja Zdrojewskiego, który podziękował wszystkim za wysiłek i zaangażowanie.

Po czym nastąpiło wręczenie abiturientom świadectw i nagród za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach oraz imprezach kulinarnych. Szczególne słowa uznania skierowane zostały do uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a Ich rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IV. Wywołała ona uśmiech na twarzach uczestników uroczystości. Humorystyczne scenki ukazały szkołę widzianą z perspektywy ucznia i nauczyciela, a prezentacja przeniosła nas w przeszłość – zdjęcia z życia szkolnego, wycieczek, zajęć praktycznych, a także fragmenty studniówki wywoływały śmiech, ale także wzruszenie.

Część artystyczna poprzedziła finalny moment całego przedsięwzięcia, a więc mowy pożegnalnej przygotowanej przez maturzystów, którzy w tym wyjątkowym dniu podziękowali wychowawcy, Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Ceremonia zakończenia szkoły to czas podsumowań, refleksji i różnorodnych emocji. Towarzyszą one uczniom, nauczycielom i rodzicom. Pewien etap życia się kończy i młodzież staje przed wyborem dalszej drogi życiowej. A nie jest to wcale łatwe…

Drodzy Absolwenci – realizujcie swoje marzenia i stawiajcie przed sobą nowe cele! Powodzenia!

Autor: Anna Kopacka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

30 kwietnia 2024 roku

ZSCKR Kowal

Uroczyste pożegnanie maturzystów