Udział w licytacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych i z domów dziecka

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia odbywa się aukcja różnorakich prezentów, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Jej organizatorem jest Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”. Również i w tym roku taka akcja się odbywa, tym razem – podobnie jak w latach ubiegłych – internetowo. Także nasza szkoła włączyła się w to zacne przedsięwzięcie. Dyrektor Andrzej Zdrojewski wylicytował wiele pięknych przedmiotów, które zostały wstawione na sprzedaż przez naszych uczniów (można je podziwiać na załączonych poniżej zdjęciach). Z dotychczas zebranych podczas licytacji środków udało się uzyskać kwotę 14 000 zł. ale to nie koniec…

Do 18 grudnia na portalu – facebook Stowarzyszenia „Aktywny Kowal” można będzie w akcji uczestniczyć. Cały czas przyjmowane są wpłaty na konto Stowarzyszenia „Aktywny Kowal” z dopiskiem „Święty Mikołaj przejeżdża do Kowala – XII edycja” – nr konta: 55 9557 0006 0014 3895 2000 0001. Przypominamy, że celem tegorocznej zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z Kowala i okolic przebywających w domach dziecka. Środki zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych i feryjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, środków higieny, a także organizację spotkań kulturalnych dla dzieci z naszego środowiska.