Udział naszych uczniów-strażaków w zebraniu sprawozdawczym OSP w Kowalu

Dnia 2 lutego 2024 r. uczniowie „rozszerzenia sportowo-mundurowego, bezpieczeństwo pożarowe” Technikum w naszej szkole wraz z dyrektorem Andrzejem Zdrojewskim wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

1

16 uczniów w bardzo okazały sposób zaprezentowało się na sali konferencyjnej OSP w Kowalu w mundurach strażackich. 

Pan prezes OSP w Kowalu Andrzej Lewandowski powitał zebranych, a w szczególny sposób młodzież naszej szkoły. W swoim przemówieniu zaakcentował dobrą współpracę między szkołą a strażakami i zapowiedział kontynuację dotychczasowego wsparcia. 

Zebranie uświetnił występ miejscowej orkiestry strażackiej pod batutą kapelmistrza p. Roberta Stranca. 

Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji przez aklamację przyjęto absolutorium dla zarządu OSP Kowal. 

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i z przyjemnością będziemy kontynuowali dobrą współpracę.

Autor: Andrzej Zdrojewski

Dyrektor Szkoły 

09 lutego 2024 roku

ZSCKR Kowal

Udział naszych uczniów-strażaków w zebraniu sprawozdawczym OSP w Kowalu