Uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Kowal

Dnia 17 lutego 2023 r. delegacja uczniów kształcących się na rozszerzeniu sportowo-mundurowym z klas technikum naszej szkoły wraz z dyrektorem Andrzejem Zdrojewskim wzięła udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Kowal.

1

W zebraniu wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. Burmistrz miasta Eugeniusz Gołembiewski, komendant KM PSP we Włocławku bryg. Maciej Krzemkowski, Marian Mikołajczyk – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Robert  Pawłowski – wiceprzewodniczący  Sądu Koleżeńskiego ZG OSP, Marian Maślanka – członek zarządu wojewódzkiego OSP RP, Grzegorz Świątkowski – b. komendant powiatowy PSP,  a także delegacje OSP z Rakutowa, Gołaszewa, Smólnika Lubrańca, Izbicy Kuj.

W czasie zebrania jego uczestnicy wysłuchali informacji m.in. o wyjazdach strażaków na akcje  (119 wyjazdów), o zakupie nowego sprzętu, o zabezpieczeniu finansowym i planach na 2023 rok.

IMG_20230217_182409
IMG_20230217_175003

Zebranie otworzył prezes OSP w Kowalu Andrzej Lewandowski, który powitał zebranych, m.in. młodzież naszej szkoły, a następnie zebranie poprowadził pan Burmistrz jako przewodniczący zebrania. Zarząd OSP w Kowalu otrzymał absolutorium za działalność w roku 2022, a także życzenia dalszych sukcesów w tak zaszczytnej i niezwykle potrzebnej działalności i aby zawsze było: „Ile wyjazdów, tyle powrotów”.

Ze strony szkoły deklarujemy dalszą chęć współpracy ze strażakami, która dla obu stron jest bardzo wartościowa i przynosi pozytywne efekty.

Uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Kowal