Technik weterynarii

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

symbol cyfrowy zawodu: 324002

DSC_7432

Technik Weterynarii

Zostań uczniem naszej szkoły