Technik rolnik

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej - kwalifikacja uzyskana na wczesniejszym etapie edukacji

symbol cyfrowy zawodu: 314207

Technik rolnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy