Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Symbol cyfrowy zawodu: 311515

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zostań uczniem naszej szkoły.