Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

W naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

1

Postanowiliśmy, aby listopad w naszej szkole był miesiącem działań edukacyjno-informacyjnych w postaci pogadanek, warsztatów  oraz akcji prozdrowotnych.

Uwieńczeniem działań wychowawców, psychologa i pedagoga była inicjatywa, dzięki której młodzież mogła zaprezentować pozyskaną wiedzę na tworzonych przez siebie  plakatach. Wszystkie klasy wspaniale się zaangażowały, zresztą możecie to zobaczcie sami, gdyż prace są wyeksponowane  na korytarzu szkolnym.

Dodajmy, że praca uczniów została doceniona oraz nagrodzona. Idea obchodzonego w Polsce i na świecie „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa globalnie i lokalnie na skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede wszystkim na skutki zdrowotne, które spowodowane są tym nałogiem, który w ostatnich latach dotyczy również e-papierosów.
Badania wskazują, że 70 % osób palących tytoń rozpoczęło palenie w wieku młodzieńczym (przed ukończeniem 18 lat). Jednym z ważniejszych elementów walki z paleniem tytoniu i działań prewencyjnych wydaje się być ochrona młodego pokolenia, zarówno przed inicjacją palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, jak również niestety coraz popularniejszych elektronicznych papierosów oraz ich narażeniem na bierną inhalację toksycznego dymu tytoniowego.

ZSCKR Kowal

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu