Próbna matura z Operonem

Zgodnie z wieloletnią tradycją w drugiej połowie listopada odbyła się w naszej szkole kolejna już Próbna Matura z Operonem.

1

Maturzyści z całej Polski zmagali się z tym, co czeka ich na prawdziwym egzaminie dojrzałości w maju 2024 roku. Organizator ustalił niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły, biorące udział w egzaminie próbnym. Jest to pierwszy sprawdzian wiedzy i umiejętności dla maturzystów w tym roku szkolnym. Drugi i trzeci odbędzie się w późniejszym terminie.

Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom połamania piór.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

24 listopada 2023 roku

ZSCKR Kowal

Próbna matura z Operonem