Otrzęsiny klas pierwszych i Mikołajki

Jak co roku, zgodnie ze szkolna tradycją, odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych.

1

Uroczystość odbyła się w Mikołajki, nic więc dziwnego, że kolorem przewodnim był kolor czerwony i jak na Mikołajki przystało, nie zabrakło na widowni Mikołajów i Śnieżynek.

Najważniejsze jednak były otrzęsiny !!!

Najważniejszym celem otrzęsin jest integracja nowych uczniów ze społecznością szkolną. Do rywalizacji przystąpiły klasy pierwsze Technikum kształcącym w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii, a także uczniowie I klasy  Branżowej Szkoła I stopnia uczący się w zawodzie kucharz oraz mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Uczniowie klas pierwszych w „pokorze”, „świadomi swej kociej natury”, dzielnie pokonywali zadania i konkurencje przygotowane przez starszych kolegów.

Nad przebiegiem uroczystości czuwało szanowne jury, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.

Wszystkie klasy pierwsze spisały się na medal. W atmosferze zabawy przeszli symboliczny „chrzest” i tym samym symbolicznie stali się pełnoprawnymi członkami naszej szkoły.

Organizatorom i uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę !!!

ZSCKR Kowal

Otrzęsiny klas pierwszych i Mikołajki