"Od praktycznej strony..."

W czwartek 30 listopada 2023 r. dzięki uprzejmości Państwa Zawalskich z Nakonowa klasa 1 Technikum kształcąca się w zawodzie technik weterynarii w ramach zajęć praktycznych z chowu i hodowli zwierząt mogła odwiedzić gospodarstwo rolne.

1

Pani Anna opiekuje się i prowadzi chów i hodowlę stada zachowawczego owiec rasy merynos polski w starym typie.

Młodzież wysłuchała w skupieniu znaczenia stad zachowawczych w Polsce oraz charakterystyki cech tej rasy.

Stado w ilości ponad 140 szt. wymaga dużej uwagi pod względem rozrodu, wychowu małych jagniąt, żywienia i profilaktyki weterynaryjnej oraz prowadzenia skrupulatnie dokumentacji wymaganej przez odpowiednie instytucje państwowe.

Dodatkowo młodzież pomogła podczas zadawania pasz i innych codziennych czynności przy zwierzętach.

Było to bardzo pouczające i ciekawe doświadczenie zwłaszcza dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii.

Autor: Elżbieta Woźniak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

05 grudnia 2023 roku

ZSCKR Kowal

"Od praktycznej strony..."