Indeks dla Rolnika

W dniu 07.12.2022 r. odbyła się IX edycja konkursu „Indeks dla Rolnika”, którego organizatorami byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Politechnika Bydgoska oraz ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, gdzie odbył się konkurs.

indeks_dla_rolnika_1_20221208_1274097805
indeks_dla_rolnika_2_20221208_1461897999

Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, wybiegającej poza program nauczania.

Konkurs adresowany był do szkół średnich o profilu rolniczym. Do udziału zgłosiło się ponad 60 uczniów z różnych szkół, wśród nich trzech uczniów z naszej szkoły: Goździalski Miłosz, Kraziński Bartosz i Sakowski Kacper.

indeks_dla_rolnika_5_20221208_1170341371

Uczniowie nasi uplasowali się poza dwudziestką nagrodzonych uczestników konkursu, należy jednak wziąć pod uwagę, że oni są dopiero na półmetku swojej edukacji w naszej szkole.

Jesteśmy przekonani, że w kolejnych edycjach nasi uczniowie będą zajmować czołowe miejsca. Zwycięzcą został uczeń szkoły o profilu rolniczym z Grudziądza.

ZSCKR w Kowalu

Indeks dla Rolnika