HARCERKI PRZYNIOSŁY DO SZKOŁY ŚWIATEŁKO POKOJU

Dnia 18 grudnia 2023 r. harcerki przyniosły do naszej szkoły Światełko Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi.

1

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia droga lotniczą. W tym mieście odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany wiedeńczykom i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Jego przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło do innych państw na wschód, zachód i północ

Niewątpliwie jest to piękny zwyczaj i miło nam było gościć harcerki, które przybyły z tym pięknym przesłaniem, szczególnie, że u naszych wschodnich sąsiadów trwa przecież wojna i pokój jest tam bardzo oczekiwany.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

18 grudnia 2023 roku

ZSCKR Kowal

HARCERKI PRZYNIOSŁY DO SZKOŁY ŚWIATEŁKO POKOJU