Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych

Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) zleciło konsorcjum EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Zapraszamy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych do aktywnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety.

Link do ankiet zamieszczamy poniżej.

List polecający MEiN Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia-2

ZSCKR Kowal

Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych