Apel profilaktyczno-edukacyjny

W dniu 31 stycznia 2024 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne młodzieży z przedstawicielami Policji w naszym mieście. Prelekcję wygłosiła Komendant Komisariatu Policji w Kowalu, st. asp. MONIKA SROKA.

1 (1)

Scharakteryzowała zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne. Policjantka uświadomiła uczniów, co zrobić, żeby nie zostać ofiarą oraz jak postąpić, kiedy zostaniemy świadkami takiej formy przemocy. Uzmysłowił uczniom, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia u rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy bądź innej zaufanej osoby. Policjantka zaznaczyła, że wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy oraz zachęcał do kontaktowania się z profesjonalistami. 

 Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się także, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego prawem. Prowadzący pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych, odpowiedzialności prawnej i sytuacji niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako grono pedagogiczne mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Autor: Monika Trzebińska

Psycholog

31 stycznia 2024 roku

ZSCKR w Kowalu

Apel profilaktyczno-edukacyjny