W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu nabór rusza 15 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
W naszej szkole NIE obowiązuje nabór elektroniczny!!!

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do ZSCKR w Kowalu

Oferta edukacyjna 2023/2024

Planowane oddziały klas pierwszych
TECHNIKUM
1

Technik weterynarii

Technikum 5-letnie
IMG_20210324_101944_1

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum 5-letnie
20210331_103150

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technikum 5-letnie
Branżowa szkoła I stopnia
2

Kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia - 3-letnia
20210331_111726

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Branżowa Szkoła I stopnia - 3-letnia

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 15 maj do 16 czerwca

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 27 czerwca do 11 lipca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca godz.12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 21 lipca do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 lipca godz. 12.00

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  Oryginał

 • Zeświadczenie o wynikach ósmoklasisty

  Oryginał

 • Akt urodzenia

  Kopia

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

  Badania lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez szkołę.

 • Zdjęcia

  2 szt. zdjęcia do legitymacji oraz zapis zdjęcia na pendrive.

 • Dokumenty potwierdzające sukcesy

  Kopie

 • Orzeczenia/opinie

  Kopie

 • Karta zdrowia

  Karta zdrowia prowadzona przez szkolną pielęgniarkę

Szkoła prowadzi też nabór:

do Branżowej Szkoły II stopnia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce kierunki kształcenia.

ZSCKR w Kowalu

Zostań uczniem naszej szkoły