Rekrutacja 2024/2025
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
W naszej szkole NIE obowiązuje nabór elektroniczny!!!

Podanie o przyjęcie do szkoły

 • Podanie o przyjęcie do szkoły proszę złożyć poprzez formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić i przesłać.
 • Link do strony z formularzami zamieszczamy poniżej.
 • Potwierdzenie przyjęcia podania oraz informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są wysyłane na adres e-mail podany w formularzu. 

Oferta edukacyjna 2024/2025

TECHNIKUM
1

Technik weterynarii

Technikum 5-letnie
IMG_20210324_101944_1

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum 5-letnie
20210331_103150

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technikum 5-letnie
Branżowa szkoła I stopnia
2

Kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia - 3-letnia
20210331_111726

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Branżowa Szkoła I stopnia - 3-letnia
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kwalifikacyjne kursy zawodowe
zawod-Rolnik-obrazek_sredni_4974702

Rolnik

Szkoła zaoczna - 2 lata
zawod-Pszczelarz-obrazek_sredni_4974700

Pszczelarz

Szkoła zaoczna - 2 lata
zawod-Technik-pszczelarz-obrazek_sredni_4974770

Technik pszczelarz

Szkoła zaoczna - 1 rok
Branżowa szkoła II stopnia
8

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła zaoczna - 2 lata
20210331_103201_Easy-Resize.com

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Szkoła zaoczna - 2 - lata

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 15 maj do 16 czerwca

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 27 czerwca do 11 lipca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca godz.12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 21 lipca do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 lipca godz. 12.00

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał

 • Zeświadczenie o wynikach ósmoklasisty - oryginał

 • Akt urodzenia - kopia

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu (badania lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez szkołę

 • Zdjęcia - 2 szt. - zdjęcia legitymacyjne oraz zapis zdjęcia na pendrive

 • Dokumenty potwierdzające sukcesy - kopie

 • Orzeczenia/opinie - kopie

 • Karta zdrowia - karta zdrowia prowadzona przez szkolną pielęgniarkę

ZSCKR w Kowalu

Zostań uczniem naszej szkoły