UWAGA: w przypadku problemów z wyświetleniem podania, wystarczy poczekać na załadowanie pliku lub odświeżyć stronę. 

Podanie do szkoły dziennej

Podanie do wydrukowania 

Podanie do szkoły dziennej

Podanie można złożyć:

- wysyłając na adres e-mail: zskowal@zskowal.edu.pl

lub

- osobiście w sekretariacie szkoły.

telefon do sekretariatu: 054 284 22 19